Integritetspolicy

Hagel Konsult Sverige AB kommer att hantera de uppgifter som du uppgett via inmatning på formuläret, enligt vår sekretesspolicy, vilket du som användare godkänner genom att klicka på knappen Jag accepterar sekretesspolicyn på formuläret.

Sekretesspolicy

Hagel Konsult Sverige AB lagrar följande information:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer

Informationen används på följande sätt:

  • Kundregister för att möjliggöra utskick av faktura efter köp
  • Kontaktregister för att underlätta kommunikation

I samtliga fall där kundinformation är nåbar eller behandlas, göres detta enbart av auktoriserad personal, och endast i ovan definierade syften. Ingen
information kommer delas med tredje part.

Informationen kommer hållas i våra system, från senaste kontakt, i maximalt 10
år.

Kund har alltid rätt att hämta ut all sin lagrade information.

Kund har alltid rätt att ändra sin lagrade information.

Kund har alltid rätt att neka lagring av information.

Kund har alltid rätt att få all eller valda delar av lagrad information.

I samtliga fall där kund önskar behandla sin egen data skall detta ske helt utan motprestation från Hagel Konsult Sverige AB.

För ärenden gällande behandling av egen data vänligen skicka ett mail till:
info@hagelkonsult.se