Välkommen till Hagel Konsult

Vi kan bistå dig med administrativ hjälp inom olika ekonomiska områden.
Välj vilken administrativ tjänst du vill veta mer om längst ner för att se vad vi kan hjälpa dig med.

Våra tjänster

Bokföring

Vi upprättar en korrekt bokföring med månadsvisa rapporter, momsredovisning mm. Efter årets slut upprättar vi bokslut och årsredovisning samt deklaration för företaget.

Skatter

Alla skall ju betala rätt skatt, men skattefrågor är svåra och invecklade. Vi hjälper dig med detta och ser till att du betalar rätt skatt, att betala för mycket eller felaktigt för lite skatt kan bli oerhört dyrt i förlängningen.

Bolagsbildning

Vi hjälper dig att bilda ditt bolag genom s k lagerbolag eller från grunden. För dig som inte vill driva verksamheten i AB kan vi ge råd och hjälp vid bildande av annan företagsform.

Fakturering och reskontra

Vi fakturerar för dig efter ditt underlag, uppdaterar dina reskontror mm. Bistår med hjälp vid inkassoärenden mm.

Löner

Personaladministration som löner, ledighetsfrågor, semester, anställningsformer mm hjälper vi dig med.

accounting-hagel konsult

Trygghet

Örjan Hagel är Auktoriserad Redovisningskonsult och medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund – SRF – vilket innebär krav på kvalitet och kunskap. Detta är en trygghet för dig som företagare.

Din konsult inom ekonomi
och administration

Hör då av dig till oss, till Hagel Konsult, din partner och bollplank för dina frågor och idéer.